Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
84676

Khai giảng lớp học tiếng, Chữ dân tộc Thái cho cán bộ công chức, viên chức cấp huyện năm 2019.

Ngày 27/09/2019 00:00:00

 

Học tiếng và chữ dân tộc Thái là một yêu cầu quan trọng để cán bộ công chức, viên chức tiếp thu những vấn đề cơ bản, trọng tâm về tiếng nói, chữ viết của dân tộc Thái, góp phần bảo tồn ngôn ngữ, phát huy và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống và làm tốt công việc chuyên môn.

Thực hiện kế hoạch số 80 ngày 29/3/2019 của UBND huyện quan  hóa về việc ban hành kế hoạch, tổ chức mở lớp đào tạo chữ viết tiếng dân tộc thái cho cán bộ công chức, viên chức huyện Quan Hóa. Ngày 21 tháng 9 năm 2019, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên và dạy nghề Quan Hóa. UBND huyện Quan Hóa phối hợp với trung tâm KHXH nhân văn Trường ĐH Hồng Đức tổ chức Lễ khai giảng lớp dạy tiếng Thái, chữ viết dân tộc Thái cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn huyện, Dự lễ khai giảng có Ông Ngô Xuân Sao Giám đốc trung tâm KHXH nhân văn Trường ĐH Hồng Đức, về phía huyện có ông: Ngô Sĩ Tâm, Chánh văn phòng HĐND, UBND Huyện, Đại diện lãnh đạo Phòng nội vụ huyện, ban quản lý lớp học cùng đông đủ các học viên về dự. 

 ef9927ddd748b19d2019-09-23_075741.jpg

Trong  những năm qua, Trường Đại học Hồng Đức là một trong những đơn vị có uy tín, đã thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng và chữ dân tộc thiểu số như: tiếng Mông, tiếng Thái, tiếng Lào cho cán bộ, công chức và nhân dân trong tỉnh. Xuất phát từ nhu cầu và nguyện vọng huyện Quan Hóa trong việc dạy tiếng và chữ dân tộc Thái cho đội ngũ cán bộ để không ngừng nâng cao chất lượng công tác giúp cán bộ  hiểu được phong tục tập quán và có điều kiện thuận lợi hơn trong việc giao tiếp, làm việc và gần gũi với nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, Lớp học tiếng và chữ viết Dân tộc Thái ở huyện Quan Hóa Lần này được tổ chức trong thời gian 03 tháng với 60 học viên tham gia, các học viên sẽ được học tập, rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc viết tiếng Thái. Kết thúc khóa học nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra cấp chứng chỉ cho những học viên đạt yêu cầu, bảo đảm sau khóa học, các học viên có thể nghe, nói, đọc, viết tương đối thành thạo tiếng dân tộc Thái.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Ngô Xuân Sao Giám đốc trung tâm KHXH nhân văn Trường ĐH Hồng Đức và Ông Ngô Sĩ Tâm, Chánh văn phòng HĐND, UBND Huyện Quan Hóa nhấn mạnh:Việc tổ chức dạy học tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi là chủ trương lớn của Đảng, nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, làm giàu thêm kho tàng di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, Các đồng chí nhấn mạnh hiện nay nhiều người dân tộc Thái biết tiếng nói nhưng chưa biết sử dụng chữ viết của dân tộc mình. Bởi vậy, việc mở lớp học tiếng và chữ dân tộc Thái là cơ hội để cán bộ công chức, viên chức được học tập, tiếp thu những vấn đề cơ bản, trọng tâm về tiếng nói, chữ viết của dân tộc Thái, Sau khóa học, các học viên không những biết sử dụng tiếng nói mà còn sử dụng được chữ viết của dân tộc Thái để bảo tồn ngôn ngữ, phát huy và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống, mở rộng giao lưu, quảng bá, giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc Thái tại Thanh Hóa. Đồng thời các đồng chí đề nghị các học viên tham dự lớp học nghiêm túc thực hiện tốt nội, qui của lớp đã đề ra, tham gia học tập thật tốt để hoàn thành khóa học đạt kết quả cao nhất, lớp học sẽ góp phần bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, bản sắc văn hóa dân tộc Thái trên địa bàn huyện nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung./.

                                                            Nguồn: https://quanhoa.thanhhoa.gov.vn

Khai giảng lớp học tiếng, Chữ dân tộc Thái cho cán bộ công chức, viên chức cấp huyện năm 2019.

Đăng lúc: 27/09/2019 00:00:00 (GMT+7)

 

Học tiếng và chữ dân tộc Thái là một yêu cầu quan trọng để cán bộ công chức, viên chức tiếp thu những vấn đề cơ bản, trọng tâm về tiếng nói, chữ viết của dân tộc Thái, góp phần bảo tồn ngôn ngữ, phát huy và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống và làm tốt công việc chuyên môn.

Thực hiện kế hoạch số 80 ngày 29/3/2019 của UBND huyện quan  hóa về việc ban hành kế hoạch, tổ chức mở lớp đào tạo chữ viết tiếng dân tộc thái cho cán bộ công chức, viên chức huyện Quan Hóa. Ngày 21 tháng 9 năm 2019, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên và dạy nghề Quan Hóa. UBND huyện Quan Hóa phối hợp với trung tâm KHXH nhân văn Trường ĐH Hồng Đức tổ chức Lễ khai giảng lớp dạy tiếng Thái, chữ viết dân tộc Thái cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn huyện, Dự lễ khai giảng có Ông Ngô Xuân Sao Giám đốc trung tâm KHXH nhân văn Trường ĐH Hồng Đức, về phía huyện có ông: Ngô Sĩ Tâm, Chánh văn phòng HĐND, UBND Huyện, Đại diện lãnh đạo Phòng nội vụ huyện, ban quản lý lớp học cùng đông đủ các học viên về dự. 

 ef9927ddd748b19d2019-09-23_075741.jpg

Trong  những năm qua, Trường Đại học Hồng Đức là một trong những đơn vị có uy tín, đã thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng và chữ dân tộc thiểu số như: tiếng Mông, tiếng Thái, tiếng Lào cho cán bộ, công chức và nhân dân trong tỉnh. Xuất phát từ nhu cầu và nguyện vọng huyện Quan Hóa trong việc dạy tiếng và chữ dân tộc Thái cho đội ngũ cán bộ để không ngừng nâng cao chất lượng công tác giúp cán bộ  hiểu được phong tục tập quán và có điều kiện thuận lợi hơn trong việc giao tiếp, làm việc và gần gũi với nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, Lớp học tiếng và chữ viết Dân tộc Thái ở huyện Quan Hóa Lần này được tổ chức trong thời gian 03 tháng với 60 học viên tham gia, các học viên sẽ được học tập, rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc viết tiếng Thái. Kết thúc khóa học nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra cấp chứng chỉ cho những học viên đạt yêu cầu, bảo đảm sau khóa học, các học viên có thể nghe, nói, đọc, viết tương đối thành thạo tiếng dân tộc Thái.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Ngô Xuân Sao Giám đốc trung tâm KHXH nhân văn Trường ĐH Hồng Đức và Ông Ngô Sĩ Tâm, Chánh văn phòng HĐND, UBND Huyện Quan Hóa nhấn mạnh:Việc tổ chức dạy học tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi là chủ trương lớn của Đảng, nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, làm giàu thêm kho tàng di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, Các đồng chí nhấn mạnh hiện nay nhiều người dân tộc Thái biết tiếng nói nhưng chưa biết sử dụng chữ viết của dân tộc mình. Bởi vậy, việc mở lớp học tiếng và chữ dân tộc Thái là cơ hội để cán bộ công chức, viên chức được học tập, tiếp thu những vấn đề cơ bản, trọng tâm về tiếng nói, chữ viết của dân tộc Thái, Sau khóa học, các học viên không những biết sử dụng tiếng nói mà còn sử dụng được chữ viết của dân tộc Thái để bảo tồn ngôn ngữ, phát huy và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống, mở rộng giao lưu, quảng bá, giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc Thái tại Thanh Hóa. Đồng thời các đồng chí đề nghị các học viên tham dự lớp học nghiêm túc thực hiện tốt nội, qui của lớp đã đề ra, tham gia học tập thật tốt để hoàn thành khóa học đạt kết quả cao nhất, lớp học sẽ góp phần bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, bản sắc văn hóa dân tộc Thái trên địa bàn huyện nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung./.

                                                            Nguồn: https://quanhoa.thanhhoa.gov.vn