Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
84676

Hội đồng nhân dân xã Hiền Chung tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026

Ngày 25/07/2023 15:46:25

Thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2023, HĐND xã khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2023, xem xét các báo cáo theo luật định và quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND xã.

- Sáng ngày 24/7/2023, Hội đồng nhân dân xã Hiền Chung tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026. Tham dự kỳ họp có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, Trưởng các ban, ngành đoàn thể, Đại biểu các cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn xã; cùng các đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026.
z4545965981640_f1bbd8f4d8af5e28757c68eebc5069bf.jpg
Đồng chí: Vi Văn Dân - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã
Khai mạc kỳ họp
z4546036755624_5875af614b42fc3495353132c3b37572.jpg
Các đại biểu tham dự kỳ họp
Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe đại diện UBND xã trình bày các báo cáo: Báo cáo tổng kết tình hình KT-XH, QP-AN năm 2023 và kế hoạch phát triển KT-XH, QP -AN năm 2023; thông báo của UBMTTQ về tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri năm 2022; báo cáo thẩm tra của ban kinh tế xã hội HĐND xã; báo cáo thẩm tra của ban pháp chế HĐND xã; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026. Đồng thời các đại biểu đã nghe các báo cáo Thường trực HĐND và các tờ trình quan trọng khác.
z4545965979881_4c8ec94997aa8d5db9276746251966d2.jpg

Đồng chí: Lương Văn Thuận - PCT UBND xã
Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.
z4545965967559_68cc4b7dad65e332573e5bafb687c638.jpg
Đồng chí: Hà Văn Hạnh - PCT -UBND xã
- Thông qua báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2023.
-Thông qua báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 HĐND xã năm 2022
z4545965963581_455cacd7ee0ba8310832a82b3a2b169e.jpg

Đồng chí: Hà Văn Hoài - Trưởng Công an xã

Thông qua báo cáo tình hình an ninh, trật tự 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
z4545965950808_1c900d4dd06498eb4f0af8a4cd28d4ff.jpg
Đồng chí: Lộc Văn Phú - Chủ tịch MTTQ xã
Thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 HĐND xã.
z4546036757436_ff41b4cd46468b1f8aad03178d91e707.jpg
Đồng chí: Vi Văn Mùi - Chủ tịch UBND xã
Phát biểu, tiếp thu và giải trình những vấn đề đại biểu và cử tri trong xã quan tâm.
z4545965831215_6e1a8e619e6195c41a0e7428566c552f.jpg
Đồng chí: Lò Văn Duy - Thư ký kỳ họp
Thông qua các Nghị quyết.
z4545965826686_622333c276d4aba6c731f0d69255f190.jpg
Đồng chí: Vi Văn Dân - Bí thư Đang ủy, chủ tịch HĐND xã.
Kết luận và bế mạc kỳ họp

Hội đồng nhân dân xã Hiền Chung tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026

Đăng lúc: 25/07/2023 15:46:25 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2023, HĐND xã khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2023, xem xét các báo cáo theo luật định và quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND xã.

- Sáng ngày 24/7/2023, Hội đồng nhân dân xã Hiền Chung tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026. Tham dự kỳ họp có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, Trưởng các ban, ngành đoàn thể, Đại biểu các cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn xã; cùng các đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026.
z4545965981640_f1bbd8f4d8af5e28757c68eebc5069bf.jpg
Đồng chí: Vi Văn Dân - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã
Khai mạc kỳ họp
z4546036755624_5875af614b42fc3495353132c3b37572.jpg
Các đại biểu tham dự kỳ họp
Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe đại diện UBND xã trình bày các báo cáo: Báo cáo tổng kết tình hình KT-XH, QP-AN năm 2023 và kế hoạch phát triển KT-XH, QP -AN năm 2023; thông báo của UBMTTQ về tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri năm 2022; báo cáo thẩm tra của ban kinh tế xã hội HĐND xã; báo cáo thẩm tra của ban pháp chế HĐND xã; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026. Đồng thời các đại biểu đã nghe các báo cáo Thường trực HĐND và các tờ trình quan trọng khác.
z4545965979881_4c8ec94997aa8d5db9276746251966d2.jpg

Đồng chí: Lương Văn Thuận - PCT UBND xã
Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.
z4545965967559_68cc4b7dad65e332573e5bafb687c638.jpg
Đồng chí: Hà Văn Hạnh - PCT -UBND xã
- Thông qua báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2023.
-Thông qua báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 HĐND xã năm 2022
z4545965963581_455cacd7ee0ba8310832a82b3a2b169e.jpg

Đồng chí: Hà Văn Hoài - Trưởng Công an xã

Thông qua báo cáo tình hình an ninh, trật tự 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
z4545965950808_1c900d4dd06498eb4f0af8a4cd28d4ff.jpg
Đồng chí: Lộc Văn Phú - Chủ tịch MTTQ xã
Thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 HĐND xã.
z4546036757436_ff41b4cd46468b1f8aad03178d91e707.jpg
Đồng chí: Vi Văn Mùi - Chủ tịch UBND xã
Phát biểu, tiếp thu và giải trình những vấn đề đại biểu và cử tri trong xã quan tâm.
z4545965831215_6e1a8e619e6195c41a0e7428566c552f.jpg
Đồng chí: Lò Văn Duy - Thư ký kỳ họp
Thông qua các Nghị quyết.
z4545965826686_622333c276d4aba6c731f0d69255f190.jpg
Đồng chí: Vi Văn Dân - Bí thư Đang ủy, chủ tịch HĐND xã.
Kết luận và bế mạc kỳ họp